Bijtelling

Tegenwoordig is de bijtelling bij iemand met een auto van de zaak niet meer weg te denken. Sterker nog dit is vaak mede bepalend voor het maken van een keuze voor een nieuwe auto.

Definitie van bijtelling

Er is sprake van fiscale bijtelling wanneer een voertuig, door de werkgever beschikbaar gesteld aan een werknemer, ook voor privé doeleinden gebruik zal worden. Hierdoor zal het fiscaal inkomen van de werknemer worden verhoogd met een door de fiscus vastgesteld bedrag.

Geschiedenis van de bijtelling

Voor 2004 kende wij zeer ingewikkelde bijtellingsregelingen in ons land. De hoogte van de bijtelling was toen afhankelijk van het aantal gereden privé kilometers. Standaard was de bijtelling toen vastgesteld op 25%. Kon je doormiddel van een sluitende kilometeradministratie aantonen dat je minder had gereden dan een aantal duizend kilometers mocht je de auto voor een lager percentage bijtellen. Hierin waren diverse percentages mogelijk afhankelijk van het privé gebruik. Ook kwamen de woon-werk kilometers in sommige gevallen voor rekening van de privé kilometers. Woonde u destijds minder dan 10 kilometer bij uw werk vandaan dan waren de woon-werk kilometers ook privé.
Vanaf 1 januari 2004 is de bijtellingsregeling een stuk vereenvoudigd. Voor iedereen met een auto van de zaak gold nu een bijtellingstarief van 22% over de catalogusprijs inclusief BTW en BPM. De enige manier om onder deze bijtelling uit te komen was om een sluitende rittenregistratie bij te houden waaruit bleek dat u op jaarbasis niet meer dan 500 privé kilometers gereden had. De woon-werk kilometers zijn vanaf 1 januari 2004 allemaal zakelijke kilometers geworden.
Omdat het kabinet “de auto” zwaarder wil belasten is besloten om vanaf 1 januari 2008 het percentage van de bijtelling te verhogen van 22% naar 25%. Nog steeds geld dat bij een privégebruik van minder dan 500 kilometers per jaar geen bijtelling betaald hoeft te worden. Hiervoor dient dan wel weer een sluitende kilometeradministratie bijgehouden te worden. Ook zijn er per 1 januari 2008 twee nieuwe percentages voor de bijtelling bijgekomen. Dit is 14% en 20%. Deze percentages zijn in het leven geroepen voor de zuinige en zeerzuinige auto’s. Het percentage bijtelling wat een auto toebedeeld krijgt is afhankelijk van CO2 uitstoot van de auto. Hoe lager de uitstoot, hoe lager de bijtelling. In begin 2008 kwamen slechts enkele modellen voor de 14% bijtellingscategorie in aanmerking. Dit was bijvoorbeeld een Toyota Prius of een Honda Hybrid.
Sinds januari 2008 is de automarkt sterk veranderd. Zo is er op dit moment een ruime keuze uit diverse merken en modellen in de 14% bijtellingscategorie. Ook in de 20% categorie zijn er vele keuzemogelijkheden.
Ook heeft de overheid tot nu toe elk jaar de regeling aangescherpt op het gebied van de CO2 -uitstoot. Heeft een zakelijke rijder echter een auto die in een lagere bijtellingscategorie valt dan is deze niet meer onderhevig aan de aanpassingen door de overheid op dat moment.

Waarom bijtelling?

De reden dat wij in Nederland een bijtellingsregeling kennen is als volgt. Onze overheid ziet een auto van de zaak als verkapt inkomen. Aangezien er over inkomen ook belasting betaald moet worden zegt de Belastingdienst hierop het volgende: De werkgever moet een bedrag als loon in natura bij het loon tellen voor het voordeel dat u van het privégebruik van de auto hebt. Dit bedrag noemt men de bijtelling.

Sturing van het wagenpark

Tegenwoordig komt het ook regelmatig voor dat de berijder door zijn werkgever wordt gestuurd in de keuze van zijn auto. Er zijn steeds meer bedrijven die verantwoord maatschappelijk ondernemen. Dit is een vorm van ondernemen die gericht is op economische prestaties, met respect voor de sociale kant, binnen de ecologische randvoorwaarden. Ook wel de triple-P-benadering genoemd. Triple-P staat voor “people, planet en profit”.
In dit geval heeft de werknemer vaak de keuze uit een auto met een groen brandstof label. Een groen brandstof label kan een A, B of C-label zijn.
Een fout die vaak gemaakt wordt is dan men denkt dat je met een A-label automatisch een lagere bijtelling krijgt. Dit zou wel mogelijk kunnen zijn maar is zeker niet altijd het geval. Een lagere bijtelling kan alleen door een lage uitstoot bepaald worden. Een label staat los van de bijtelling.
Ook zijn er bedrijven die gespecialiseerd zijn in het adviseren en sturen van het wagenpark. Een voorbeeld is Lease Drive. Zij adviseren bij het nemen van beslissingen die betrekking hebben op het wagenpark en bemiddelen daarbij tussen diverse leasemaatschappijen. Het voordeel voor de ondernemer is dat hij zich kan richten op zijn core business.